สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 63100087,c.1 63100088,c.2
ISBN 9781119573326
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC m.c TH-BaPIT
Call Number TK 1007 .K44d 2019
ชื่อผู้แต่ง
 • Keyhani, Ali
 • ชื่อเรื่อง
 • Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani
 • ครั้งที่พิมพ์ 3rd ed.
  พิมพลักษณ์ Hoboken, NJ : Wiley, 2019
  บรรณลักษณ์ 606 p. : ill. ; 25 cm.
  หัวเรื่อง
 • Electronics.
 • Electric power systems -- Automatic control.
 • Distributed generation of electric power -- Computer simulation.
 • Renewable energy sources.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 09/03/63 4,880 บาท
 • Keyhani, Ali
 • Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani
 • Electronics.
 • Electric power systems -- Automatic control.
 • Distributed generation of electric power -- Computer simulation.
 • Renewable energy sources.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63100087  TK 1007 .K44d 2019 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  63100088  TK 1007 .K44d 2019 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16169]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |