สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6410005
ชื่อย่อห้องสมุด KASET eng TH-BaPIT
Call Number DVD 6410005 2020
ชื่อเรื่อง
 • Tanet
 • Add Title
 • เทเน็ต
 • พิมพลักษณ์ [United States] : Warner Bros. Pictures, c2020
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (150 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American
 • Action and adventure films.
 • Responsibility
 • Warner Bros. Pictures.
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 31/03/64 359 บาท
 • Tanet
 • เทเน็ต
 • Motion pictures, American
 • Action and adventure films.
 • Warner Bros. Pictures.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64965658  DVD 6410005 2020  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14604]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |