สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2021-05-04 08:00:32
DATE : 2021-05-03 09:08:21
DATE : 2021-01-18 15:15:08
DATE : 2021-01-14 11:16:58
DATE : 2020-10-02 15:00:26

แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักห้องสมุด ปีการศึกษา 2563

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,850 ชื่อเรื่อง ] [ 22,208 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การควบคุมมอเตอร์ / เรียบเรียงโดย วิทยา ประยงค์พันธุ์, อำนาจ ทองผาสุข     2559.
 2.   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร     2557.
 3.   สถิติศาสตร์ / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์     2557.
 4.   การบริหารความเสี่ยงขององค์กร. การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน / จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์     2562.
 5.   OKRs coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์     2562.
 6.   ตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เรียบเรียง     2562.
 7.   [email protected] บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs / กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์     2562.
 8.   ตัวอย่าง OKRs objectives and key results / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์     2562.
 9.   เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน / กวี ชูกิจเกษม     2561.
 10.   ธรรมบท ทางแห่งความดี / วศิน อินทสระ     2556.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ชื่อเรื่อง ] [ 13 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.      
 2.   High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN     2018.
 3.   Computational Methods with Applications in Bioinformatics Analysis / Jeffrey J P Tsai     2017.
 4.   One hundred years of general relativity : from genesis and empirical found ations to gravitational waves, comsmology and quantum gravity Volume 1 / Wei-Tou, Ni     2017.
 5.   The High luminosity large hadron collider : The new machine for illuminating the mysteries of universe / Oliver Bruning and Lucio Rossi     2015.
 6.   60 Year of cern experiments and discoveries / Herwig Schopper and Luigi Di Lella     2015.
 7.   ATLAS A 25-Year insider story of the LHC Experiment / The Atlas Collaboration     2019.
 8.   Critical materials underlying causes and sustainable mitigation strategies / S. Erik Offerman     2019.
 9.   The Anthropology of Childhood/ Lancy.     2004.
 10.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,186 ชื่อเรื่อง ] [ 1,863 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ชุดควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสูดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบลูปปิด = Closed loop control of maximum power point tracking for solar coll system / อภิสิทธิ์ ภาโค     2557.
 2.   ระบบตรวจสอบจำนวนขวดโซดาในลังบรรจุภัณฑ์ชนิดเปิด / ศิริ เกตุขุนทด และอรรถพร แดงแพ     2554.
 3.   แบบจำลองระบบเครือข่ายการสื่อสารขนาดเล็ก = Communication & Network system model / พิเชฐ เตชารักษ์ และภิญโญ จันทร์ประเสริฐศรี     2554.
 4.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual Axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.
 5.   ระบบการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาอัตโนมัติ = Water exchange and feeding fish automatic / ภูวนัย สงโสม และธนกฤต สุขอ่อน     2555.
 6.   การเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คพลาสมา = Dissimilar metal joining between stainless steel SUS304 and carbon steel SS400 using plasma arc welding process / จักรกฤช ธรรมประจำจิต     2561.
 7.   การศึกษาอิทธิพลของการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติค AISI430 กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมด้วยแขนกล = Study on influence of dissimilar welding properties of carbon steel SS400, stainless steel AISI430 and stainless steel SUS304 in GMAW process by robot / จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค     2561.
 8.   การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเครียดแข็งของการขึ้นรูปเหยือกเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แบบหลายขั้นตอนโดยใช้โปรแกรม MSC/MARC = Analysis of the strain hardening effects of SUS304 stainless steel cup for multi stage deep drawing process using MSC/MARC / ชัชวิน อัมรี     2561.
 9.   การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลาติน/ซีเอ็มซีด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอิเลกโตรสปินนิ่ง = Characterization of gelatin/CMC scaffold by using electrospinning technique / ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์     2561.
 10.   ระบบการทำงานนิรภัยตามธรรมชาติวิสัยสำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า = The Inherent fail-safe functions system for electrical motor drive system / ชูธง สัมมัตตะ     2561.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |