สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2019-07-21 09:23:58
DATE : 2019-07-15 10:47:34

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักห้องสมุด  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

DATE : 2019-06-11 11:24:07

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/MQNBdMBPorrnjJXaA

 

DATE : 2019-05-01 09:55:36

สำนักห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

DATE : 2019-04-20 14:48:02

ลิ้งค์ E-Book ใหม่ https://doi.org/10.1201/9781315114088

DATE : 2019-04-20 14:47:48

ลิ้งค์ E-Book ใหม่ https://doi.org/10.1201/9781315114880

DATE : 2019-03-27 11:02:21

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-03-29 11:13:16

ลิ้งค์ E-Book ใหม่ https://doi.org/10.1017/CBO9780511616594

DATE : 2019-03-29 11:05:18

ลิ้งค์ E-Book ใหม่ https://doi.org/10.1017/CBO9781316134504

DATE : 2019-03-29 11:11:15

ลิ้งค์ E-Book ใหม่ https://doi.org/10.1017/CBO9781107279124

DATE : 2019-02-16 10:50:41
DATE : 2019-01-29 09:54:30

วิธีชมภาพยนตร์จากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-01-24 10:28:10

หนังสือมาใหม่น่าอ่าน เชิญอ่านได้ที่ สำนักห้องสมุด ชั้นที่ 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

DATE : 2018-12-14 15:15:18

แนะนำสื่อมัลติมีเดียใหม่

DATE : 2018-10-04 10:46:40

วิธีการสร้าง QR Code  เข้าห้องสมุด ผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติ

DATE : 2018-08-24 15:32:13

คู่มือการปฏบัติงานสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2018-11-07 13:23:17

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

 

 

DATE : 2018-10-06 13:24:13

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,657 ชื่อเรื่อง ] [ 21,899 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 16 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 2.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 15 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 3.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 14 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 4.   เพชรพระอุมา ตอน แงชายจอมจักรา เล่ม 24 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 5.   เพชรพระอุมา ตอน แงชายจอมจักรา เล่ม 23 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 6.   เพชรพระอุมา ตอน แงชายจอมจักรา เล่ม 22 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 7.   เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 12 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 8.   เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 11 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 9.   เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม 10 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 10.   เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม 20 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ชื่อเรื่อง ] [ 5 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014
 2.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.
 3.   Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry.     2004.
 4.   Chemical engineering computation with MATLAB / Yeong-Koo Yeo.     2017.
 5.   Biorefineries : Design and analysis / Carlos Ariel Cardona Alzate, Jonathan moncada Botero and Valentina Aristizabal marulanda     [2018].มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 799 ชื่อเรื่อง ] [ 841 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   บันทึกการแสดงสด เทน เยียร์ส ออฟ เอไทม์ดชว์บิส = 10 years atime showbiz     2558.
 2.   คอนเสิร์ตล้านตลับ     2559.
 3.   มหัศจรรย์โลกแห่งความตาย Destiny.     2018.
 4.   ระหว่างเราและดอกไม้ไฟ Fireworks.     2018.
 5.   The one & only 10 years of Aof Pongsak concert     2558.
 6.   บันทึกการแสดงสด Christina kingdom     2559.
 7.   บันทึกการแสดงสด รวมวง Thongchai concert ตอน สุขใจนักเพราะรักคำเดียว     2559.
 8.   บันทึกการแสดงสด J-DNA Concert     2560.
 9.   Just A breath away หมอกมฤตยู.     2018.
 10.   7 days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์     2561.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,167 ชื่อเรื่อง ] [ 1,828 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ระบบรู้จำคำพูดสำหรับงานควบคุม = Speech recognition system for control work / วรวุฒิ แจ่มหล้า และ โสพล ด้วงสูงเนิน     2561.
 2.   การพัฒนาโต๊ะงาน X Y และ Z เพื่อรับคำสั่งรหัสเอ็นซีโค๊ดสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีเบา = The development of X Y and Z stage table with NC code for light CNC Milling / สมทรง สำเริง และ สุทธิพงษ์ ใจประทุม     2560.
 3.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.
 4.   การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการเจือไนโตรเจนโดยใช้อัลตร้าโซนิคสำหรับปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล = Improvement of titanium dioxide by nitrogen doping VIA ultrasonic-assisted method for photooxidation of methylene blue under visible light / วัชรพล นันทอุปการ     2561.
 5.   การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้ตัวควบคุมแบบผสมฟัซซี่ลอจิก-พีไอ บนพื้นฐานการควบคุมกำหนดทิศทางโรเตอร์ฟลักซ์แบบทางอ้อม = Hybrid fuzzy logic-pi speed controller for indirect rotor field orientation control induction motor drive / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2560.
 6.   การจำแนกและรู้จำเสียงพูดด้วยวิธีการตรวจับการบีบอัด = Speech recognition and classification using the compressive sensing method / สมบัติ บัวคล้าย     2560.
 7.   การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่เซรามิคและเหล็กกล้าไร้สนิมตามาตรฐาน ASTM B117 = The education to compare the capability of corrosion resistance of low carbon steel coating with epoxy ceramic and stainless steel according to the ASTM B117 standard / ขจรศักดิ์ ปินตาสืบ     2560.
 8.   การคัดแยกลูกกอลืฟด้วยระบบประมวลผลภาพ = Separation of Golf Ball with image processing system / พสุเทพ บุญสว่าง     2560.
 9.   การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า     2560.
 10.   อิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ ขนาด 300 กิโลโวลต์ = 300 KV impulse voltage divider / วาคิม ธรรมชัย...[และคนอื่น ๆ]     2559.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |