สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

DATE : 2020-04-01 11:55:18

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://research.pit.ac.th/lib/?p=1313

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2020-02-11 09:42:38

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1238

DATE : 2019-12-18 10:15:04

รายชื่อหนังสือจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-11-11 11:36:28
DATE : 2019-11-01 09:09:21
ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-07-15 10:47:34

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักห้องสมุด  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,752 ชื่อเรื่อง ] [ 22,091 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Electric vehicle technology explained / James Larminie and John Lowry.     c2012.
 2.   Renewable and efficient electric power systems / Gilbert M. Masters.     2013.
 3.   Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani     2019
 4.   Electronic principles / Albert Malvino.     c2016.
 5.   Fluid mechanics : Fundamentals and applications / Yungas A. Cengel and John M. Cimbala.     c2018.
 6.   Finite element analysis : theory and application with ANSYS / Saeed Moaveni.     c2015.
 7.   Mechanical vibrations / Singiresu S. Rao.     c2018.
 8.   Numerical methods for engineers / Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.     c2015.
 9.   Introduction to environmental engineering / Mackenzie L. Davis and David A. Cornwell     c2018.
 10.   Theories of Personality / Jess Feist, Gregory J. Feist and Tomi-Ann Robert     c2018.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ชื่อเรื่อง ] [ 5 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014
 2.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.
 3.   Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry.     2004.
 4.   Chemical engineering computation with MATLAB / Yeong-Koo Yeo.     2017.
 5.   Biorefineries : Design and analysis / Carlos Ariel Cardona Alzate, Jonathan moncada Botero and Valentina Aristizabal marulanda     [2018].มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 855 ชื่อเรื่อง ] [ 897 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Charle's Angels นางฟ้าชาลี     c2020
 2.   Joker โจ๊กเกอร์     c2020
 3.   Abominable เอเวอเรสต์มนุษย์หิมะเพื่อนรัก     c2020
 4.   Zombieland : double tap     c2019
 5.   Playmobil : the movie     c2020
 6.   Paradise Hhlis สวรรค์ซ้อนรัก     c2019
 7.   Parasite ชนชั้นปรสิต     c2019
 8.   Once upon a time in hollywood กาลครั้งหนึ่งใน ฮอลลีวู้ด     c2019.
 9.   IT Chapter 2 โผล่จากนรก 2     c2019.
 10.   Us หลอน ลวง เรา     c2019.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,171 ชื่อเรื่อง ] [ 1,835 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ชุดควบคุมการทำงานสำหรับหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี = LED Tube Controller / ธนพล ศิริมงคล     2559.
 2.   ชุดควบคุมการติดตามจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบชาร์จแบตเตอรี่จากแผงโซล่าเซลล์ = Control of maximum power point tracking for solar battery charger system / ภาคภูมิ จำปาหอม     2561.
 3.   เครื่องส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย = Wireless Power Transfer System / กันต์ปณต นราวิทยานุรักษ์ และสุรสิงห์ ศรีล้อม     2559.
 4.   การศึกษาตัวแปรที่ทำให้เม็ดมีด CBN สามารถกลึงเหล็กกล้า S45C ได้ความหยาบผิวน้อยกว่า Ra 0.4 = Study on factors which make CBN insert can turn S45c steel have surface roughness less Than RA 0.4 / พิระชัย สุวรรณระดา     2560.
 5.   ระบบรู้จำคำพูดสำหรับงานควบคุม = Speech recognition system for control work / วรวุฒิ แจ่มหล้า และ โสพล ด้วงสูงเนิน     2561.
 6.   การพัฒนาโต๊ะงาน X Y และ Z เพื่อรับคำสั่งรหัสเอ็นซีโค๊ดสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีเบา = The development of X Y and Z stage table with NC code for light CNC Milling / สมทรง สำเริง และ สุทธิพงษ์ ใจประทุม     2560.
 7.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.
 8.   การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการเจือไนโตรเจนโดยใช้อัลตร้าโซนิคสำหรับปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล = Improvement of titanium dioxide by nitrogen doping VIA ultrasonic-assisted method for photooxidation of methylene blue under visible light / วัชรพล นันทอุปการ     2561.
 9.   การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้ตัวควบคุมแบบผสมฟัซซี่ลอจิก-พีไอ บนพื้นฐานการควบคุมกำหนดทิศทางโรเตอร์ฟลักซ์แบบทางอ้อม = Hybrid fuzzy logic-pi speed controller for indirect rotor field orientation control induction motor drive / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2560.
 10.   การจำแนกและรู้จำเสียงพูดด้วยวิธีการตรวจับการบีบอัด = Speech recognition and classification using the compressive sensing method / สมบัติ บัวคล้าย     2560.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |