สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2022-08-11 08:51:00
DATE : 2022-07-08 08:59:51
DATE : 2022-07-20 14:26:57
DATE : 2022-07-20 11:59:43
DATE : 2022-08-07 11:40:27

แบบประเมินความพึงพอใจของฝ่ายห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/ukp9bMt4XmHGhP1M9

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,985 ชื่อเรื่อง ] [ 22,385 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การพัฒนาเครื่องมือวัดในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ = Development of measuring instruments in behavioral science research / ศรัณย์ พิมพ์ทอง     2564.
 2.   ความลับระบบเทรด = Trade your way to financial freedom / Van K. Tharp, ผู้เขียน ; ลภัสรดา เพ็ญศรี, ผู้แปล     2564.
 3.   ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียว = Stock lecture / ลงทุนศาสตร์ (นามปากกา)     2565.
 4.   สร้างแบรนด์ แทนประเทศ = Branding the nation /ลงทุนแมน.     2565.
 5.   ตุ๋นพันล้าน วาฬลวงโลก = Billion Dollar whale / ทอม ไรต์ และ แบรดลีย์ โฮป ; สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล     2564.
 6.   จิตวิทยาว่าด้วยการเงิน = The Psychology of money / มอร์แกน เฮ้าเซิล ; ธนิน รัศมีธรรมชาติ, ผู้แปล     2565.
 7.   หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น = Makoto markwting/     2564.
 8.   เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี : เรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจอนาคต / ลงทุนแมน     2564.
 9.   ลงทุนแมน 13.0 / ลงทุนแมน.     2563.
 10.   เรียนรู้ AI : Deep learning ด้วย python / กอบเกียรติ สระอุบล     2565.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 39 ชื่อเรื่อง ] [ 39 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2550.
 2.   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronic / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2561.
 3.   วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2559.
 4.   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2558.
 5.   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 2 = Calculus 2 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2549.
 6.   เทคนิคการทำโครงงานวิศวกรรม / อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์     2553.
 7.   แคลคูลัส 1 = Calculus 1 / แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ     2548.
 8.   ระบบควบคุมลำดับขั้น = Sequence control system / อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์     2547.
 9.   คุยง่าย ๆ สไตล์ C / พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์     2550.
 10.   สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า = Information service of fundamentals study / พรทิพย์ รัตกสิกร     2548.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,197 ชื่อเรื่อง ] [ 1,875 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรวจวัดแคลเซียมด้วยวัสดุเงินขนาดนาโนเมตรบนอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ = Study of the optimum conditions for calcium detection using silver-nanoparticals on paper based analytical device / วศินภัคฆ์ ดาทอง และสรัลนุช ถนอมทรัพย์     2563..
 2.   การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิรยาเชิงสีระหว่างอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตรและแคลเซียม = / The study of optimum conditions for the colorimetric interaction between silver nanoparticles and calcium / วรวุฒิ พิมพ์มีลาย     2562..
 3.   การเตรียมตัวรองรับอะลูมินาโดยวิธีไฮโดรไลซิสและโซลโวเทอร์มัลสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-ดีบุกในปฏิกิริยาโพรเพนดีไฮโดรจิเนชัน = Preparation of alumina support by hydrolysis and solvothermal methods for Pt-Sn catalysts in propane dehydrogenation / ยุสนนท์ สิริธนมหวงษ์     2561.
 4.   คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีการ Text Processing บนแอปพลิเคชั่น Line ChatBot = Screening COVID-19 Patient via Text Processing on Line ChatBot Application / กชกร วิชัย     2563.
 5.   การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษโดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ = Preparation of paper-bases devices by using natural rubber latex / ธนพล ฤทธิรุดเร่งพล     2563.
 6.   ระบบฐานข้อมูลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์ = The Database of Alcohol concentration measurement / สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ และ ภานุวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์     2563.
 7.   การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ     2562.
 8.   การควบคุมสมดุลของลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่แบบเชิงมุมด้วยตัวควบคุมแบบคุ่มค่ากำลังสองเชิงเส้น = Rotary inverted pendulum balancing control by linear quadratic regulator / อพินันธ์ เพชรงามจรัส     2562.
 9.   ระบบควบคุมตำแหน่งลูกบอลบนคานโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอวี = Ball and beam control system based on PIV controller / บุญฤทธิ์ กรุดสอน     2562.
 10.   การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีต้นทุนต่ำโดยควบคุมด้วยไมโครคอรโทรลเลอร์อาดูโน่ = Developing Low-Cost CNC Milling machine controlling by arduino / จรูญ ขำน้อย     2561..
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 413 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28