สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2019-11-11 11:36:28
DATE : 2019-11-08 10:20:48
DATE : 2019-11-01 09:09:21
ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-07-15 10:47:34

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักห้องสมุด  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

DATE : 2019-03-27 11:02:21

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-01-29 09:54:30

วิธีชมภาพยนตร์จากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,662 ชื่อเรื่อง ] [ 21,937 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   LabVIEW สำหรับงานควบคุมฮาร์ดแวร์ / อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล     2557.
 2.   รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปรับเทียบเครืองมือวัดความดันแบบนิวแมติกส์ = Design and development of the experimenter for pneumatic pressure instrument calibration / ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ และ วิภาวรรณ สุขสถิตย์ /     2562.
 3.   การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม = Investment analysis for engineering project / เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี     2562.
 4.   กลศาสตร์วัสดุสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรคอล = Mechanic of materials for Oil, Gas and Petrochemical industry / โชคชัย สิงหธรรม     2562.
 5.   คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง = Essentials of writing / เศรษฐวิทย์     2557.
 6.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 16 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 7.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 15 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 8.   เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม 14 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 9.   เพชรพระอุมา ตอน แงชายจอมจักรา เล่ม 24 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.
 10.   เพชรพระอุมา ตอน แงชายจอมจักรา เล่ม 23 / พนมเทียน ; บรรณาธิการ รักษ์ชนก นามทอน     2560.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ชื่อเรื่อง ] [ 5 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014
 2.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.
 3.   Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry.     2004.
 4.   Chemical engineering computation with MATLAB / Yeong-Koo Yeo.     2017.
 5.   Biorefineries : Design and analysis / Carlos Ariel Cardona Alzate, Jonathan moncada Botero and Valentina Aristizabal marulanda     [2018].มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 799 ชื่อเรื่อง ] [ 841 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   บันทึกการแสดงสด เทน เยียร์ส ออฟ เอไทม์ดชว์บิส = 10 years atime showbiz     2558.
 2.   คอนเสิร์ตล้านตลับ     2559.
 3.   มหัศจรรย์โลกแห่งความตาย Destiny.     2018.
 4.   ระหว่างเราและดอกไม้ไฟ Fireworks.     2018.
 5.   The one & only 10 years of Aof Pongsak concert     2558.
 6.   บันทึกการแสดงสด Christina kingdom     2559.
 7.   บันทึกการแสดงสด รวมวง Thongchai concert ตอน สุขใจนักเพราะรักคำเดียว     2559.
 8.   บันทึกการแสดงสด J-DNA Concert     2560.
 9.   Just A breath away หมอกมฤตยู.     2018.
 10.   7 days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์     2561.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,168 ชื่อเรื่อง ] [ 1,831 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การศึกษาตัวแปรที่ทำให้เม็ดมีด CBN สามารถกลึงเหล็กกล้า S45C ได้ความหยาบผิวน้อยกว่า Ra 0.4 = Study on factors which make CBN insert can turn S45c steel have surface roughness less Than RA 0.4 / พิระชัย สุวรรณระดา     2560.
 2.   ระบบรู้จำคำพูดสำหรับงานควบคุม = Speech recognition system for control work / วรวุฒิ แจ่มหล้า และ โสพล ด้วงสูงเนิน     2561.
 3.   การพัฒนาโต๊ะงาน X Y และ Z เพื่อรับคำสั่งรหัสเอ็นซีโค๊ดสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีเบา = The development of X Y and Z stage table with NC code for light CNC Milling / สมทรง สำเริง และ สุทธิพงษ์ ใจประทุม     2560.
 4.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.
 5.   การปรับปรุงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการเจือไนโตรเจนโดยใช้อัลตร้าโซนิคสำหรับปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล = Improvement of titanium dioxide by nitrogen doping VIA ultrasonic-assisted method for photooxidation of methylene blue under visible light / วัชรพล นันทอุปการ     2561.
 6.   การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้ตัวควบคุมแบบผสมฟัซซี่ลอจิก-พีไอ บนพื้นฐานการควบคุมกำหนดทิศทางโรเตอร์ฟลักซ์แบบทางอ้อม = Hybrid fuzzy logic-pi speed controller for indirect rotor field orientation control induction motor drive / บุญเรือง วังศิลาบัตร     2560.
 7.   การจำแนกและรู้จำเสียงพูดด้วยวิธีการตรวจับการบีบอัด = Speech recognition and classification using the compressive sensing method / สมบัติ บัวคล้าย     2560.
 8.   การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่เซรามิคและเหล็กกล้าไร้สนิมตามาตรฐาน ASTM B117 = The education to compare the capability of corrosion resistance of low carbon steel coating with epoxy ceramic and stainless steel according to the ASTM B117 standard / ขจรศักดิ์ ปินตาสืบ     2560.
 9.   การคัดแยกลูกกอลืฟด้วยระบบประมวลผลภาพ = Separation of Golf Ball with image processing system / พสุเทพ บุญสว่าง     2560.
 10.   การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า     2560.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |