สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-02-26 10:55:02

ประกาศห้องสมุด เรื่อง การคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

- นักศึกษาภาคปกติ    ให้นำหนังสือมาคืนตามวันที่ประทับตราในใบกำหนดส่ง ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของหนังสือ และวัสดุท้ายของการคืนหนังสือ
                              คือวันที่ 20 มี.ค.61 โดยไม่มีค่าปรับฯ

- นักศึกษาภาคพิเศษ   ให้นำหนังสือมาคืนตามวันที่ประทับตราในใบกำหนดส่ง ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของหนังสือ และวัสดุท้ายของการคืนหนังสือ
                              คือวันที่ 10 มี.ค.61 โดยไม่มีค่าปรับฯ

(เนื่องจากวันที่ 11, 17, 18 มี.ค.61 ห้องสมุดปิดทำการ ตามปฏิทินการศึกษาที่ 2/2560)

หมายเหตุ

1. หากคืนหนังสือเกินวันกำหนดส่งตามที่ระบุ นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าปรับฯ วันละ 5 บาท/วัน/เล่าม ตามวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

2. หากนักศึกษาไม่คืนหนังสือตามกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
    ฤดูร้อน/2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

DATE : 2017-11-15 09:05:16

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

   หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่นี่

 

DATE : 2018-02-22 11:14:54

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,474 ชื่อเรื่อง ] [ 21,579 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   I feel young คู่มือออกแบบชีวิตสูงวัย / รุ่งโรจน์ พิทยศิริ     2560.
 2.   เปลี่ยนวิธีคิดแค่ 5 วิ งานก็สำเร็จไปแล้ว 90 % / ทะกะชิ โทะริฮะระ เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล     2560.
 3.   วิ่งถูกวิธี เบิร์นดี มีแต่เฟิร์ม / เจมส์ ซูอิจิ     2561.
 4.   วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง / สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน)     2561.
 5.   พันธุศาสตร์สมัยใหม่เพื่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ/ วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล     2559.
 6.   การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.     2553.
 7.   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (แถวลำดับ รายการ สแตก คิว กราฟ ต้นไม้ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ การค้นหา การวิเคราะห์อับกอริทึม) / อนงค์นาฏ ศรีวิหค ... [และคนอื่นๆ]     2553.
 8.   โครงสร้างข้อมูล ฉบับอ่านเข้าใจง่าย / ศรันญา มณีโรจน์     2560.
 9.   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง = Powerplant engineering / ฐานิตย์ เมธิยานนท์     2560.
 10.   วิธีติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ / ผู้เขียน นพ มหิษานนท์     2557.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 757 ชื่อเรื่อง ] [ 796 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   บันทึกคอนเสิร์ต Dee: Seefa The Lyrics of Love.     2555.
 2.   Flatliners ขอตายวูบเดียว     c2017.
 3.   My king ในหลวงของเรา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก     2555
 4.   Train to Busan ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง     c2017.
 5.   Bushwick สู้ยึดเมือง     c2017.
 6.   King cobra คิงคอบบ้า เปลื้องผ้าให้ฉาวโลก     c2018.
 7.   Who gets the dog ฮู เกตส์ เดอะ ด็อก     c2018.
 8.   Mother มาดา     c2018.
 9.   An inconvenient sequel Truth to power     c2018.
 10.   Beyond skyline อสูรท้านรก     c2018.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,128 ชื่อเรื่อง ] [ 1,750 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   สายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอ็คทีฟสำหรับวีดิจิตอล = Active invert antenna for digital television / กฤษณะ สังข์ทอง และทศพร เมาะลาษี     2559.
 2.   การพัฒนาเครื่องกรองบริสุทธิ์น้ำมันพืชเป็นฉนวนไฟฟ้า = Development of vegetable oil Purifier for dielectric / กิตติพล หอมจันทร์...[และคนอื่นๆ]     2546.
 3.   การพัฒนาโปรแกรมควบคุมแขนกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = The Development of control system for internet-based Telerobotics / อดิเรก สินสอน และเจษฎา อาภาวิทยา     2544.
 4.   การสกัดกรดแลคติกผ่านเยื่อแผ่นเหลวแบบไออนิกที่พยุงด้วยเส้นใยกลาง = Extraction of lactic acid through a hollow fiber supported ionic liquid membrane / พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์ และ พัชริดา แปลงไร่     2559.
 5.   การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก = The Development pf program for designing pneumatic and hydraulic system / เหมราช รอดศรี และธรรพ์ณา อินนุพัฒน์     2546.
 6.   ค่าที่ดีที่สุดของตำแหน่งบนสุดและล่างสุดของภาพซิลูเอทที่ขาดหายไป = The top position and the bottom position optimization of the occluded silhouette images / พิชญาภา สวนสมจิตร์     2559.
 7.   เครื่องควบคุมการรดน้ำและให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยระบบ PLC = Automatic watering and fertilizing plants with PLC control / ชัยวุฒิ ธะนะสังข์ มาติล หร่ายมะณี และสุรชัย วิเชียรชาติ     2558.
 8.   การพัฒนาและสอบเทียบตัวเก็บประจุชนิดก๊าซ SF6 = Development and calibration of SF6 capacitors / ณรังสรรค์ อะร่าม ณัฐพงษ์ นิลกิจ และวิรัช พลหมั่น     2558.
 9.   ระบบควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกเห็ดอัตโนมัติ = Mushroom temperature control in green House system / ชัยวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง     2558.
 10.   ออกแบบและสร้างระบบการควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ = Design and control of water quality for growing hydroponics / จักรินทร์ คนงาม และณัฐวุฒิ วิชัยบุทธ     2559.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |