สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2019-03-20 09:49:22

แนะนำ E-Book ใหม่

DATE : 2019-03-20 09:47:33

E-Book ใหม่

DATE : 2019-03-20 09:43:21

E-Book ใหม่

DATE : 2019-03-14 11:12:18
DATE : 2019-02-16 10:50:41
DATE : 2019-01-29 09:54:30

วิธีชมภาพยนตร์จากฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2019-01-24 10:28:10

หนังสือมาใหม่น่าอ่าน เชิญอ่านได้ที่ สำนักห้องสมุด ชั้นที่ 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

DATE : 2018-12-14 15:15:18

แนะนำสื่อมัลติมีเดียใหม่

DATE : 2018-10-04 10:46:40

วิธีการสร้าง QR Code  เข้าห้องสมุด ผ่านประตูทางเข้าอัตโนมัติ

DATE : 2018-08-24 15:32:13

คู่มือการปฏบัติงานสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2018-11-07 13:23:17

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

 

 

DATE : 2018-10-06 13:24:13

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,597 ชื่อเรื่อง ] [ 21,818 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Non-Euclidean Geometries / Edited by Andras Prekopa and Emil Molnar     2006.
 2.   Managing soil health for sustainable agriculture Volume 1 : Fundamentals / Edited by Dr Don Reicosky, Soil Scientist Emeritus USDA-ARS and University of Minnesota, USA     2018.
 3.   Introduction to non-Euclidean geometry / Harold E. Wolfe.     2012.
 4.   A new perspective on relativity :an odyssey in non-Euclidean geometries / Bernard H. Lavenda     c2012.
 5.   Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville.     2016.
 6.   Testing and evaluation of agricultural machinery / M.L. Mehta...[et.al]     2016.
 7.   Introduction to abstract algebra W. Keith Nicholson.     2012.
 8.   Deep learning : a practitioner approach / Josh Patterson and Adam Gibson     c2017.
 9.   Python deep learning : next generation techniques to revolutionize computer vision, AI, speech and data analysis / Valentino Zocca, Gianmario Spacagna, Daniel Slater, Peter Roelants.     c2017.
 10.   MATLAB deep learning : with machine learning, neural networks and artificial intelligence / Phil Kim.     c2017.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 799 ชื่อเรื่อง ] [ 841 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   บันทึกการแสดงสด เทน เยียร์ส ออฟ เอไทม์ดชว์บิส = 10 years atime showbiz     2558.
 2.   คอนเสิร์ตล้านตลับ     2559.
 3.   มหัศจรรย์โลกแห่งความตาย Destiny.     2018.
 4.   ระหว่างเราและดอกไม้ไฟ Fireworks.     2018.
 5.   The one & only 10 years of Aof Pongsak concert     2558.
 6.   บันทึกการแสดงสด Christina kingdom     2559.
 7.   บันทึกการแสดงสด รวมวง Thongchai concert ตอน สุขใจนักเพราะรักคำเดียว     2559.
 8.   บันทึกการแสดงสด J-DNA Concert     2560.
 9.   Just A breath away หมอกมฤตยู.     2018.
 10.   7 days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์     2561.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,158 ชื่อเรื่อง ] [ 1,810 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   อิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์ ขนาด 300 กิโลโวลต์ = 300 KV impulse voltage divider / วาคิม ธรรมชัย...[และคนอื่น ๆ]     2559.
 2.   การพัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงทดสอบ = Development of power regulator for testing transformer / เจษฎา สวนงาม     2561.
 3.   การควบคุมการให้น้ำและแสดงผลการเติบโตของพืชอัตโนมัติ = Automatic feed water control and monitoring the growth rate of plant / ไกรสร สุนทรประทุม     2561.
 4.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจับยึดชิ้นงานและรัศมีตายที่เหมาะสมสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียม 1100็ H24 โดยจำลองด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม = Study of the relation between blank holder force and die radius in drawing process of aluminum 1100-H24 by engineering simulation program / กมลวรรณ สกุณี     2559.
 5.   การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิกแบบปรับตัวเอง = DC motor speed control by self-tuning fuzzy controller / กมลวรรณ สกุณี     2559.
 6.   การควบคุมความดันในถังลมแบบอนุกรม 2 ถังด้วยการควบคุมแบบ PI = Pressure control in series 2 Tanks with PI controller / ชัยพร ไทรเกตุ     2559.
 7.   การออกแบบและอนุวัตตัวควบคุมไอ-พีดี อย่างเหมาะสมสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัว = Optimal design and implementation of I-PD Controller for DC motor speed control by adaptive tabu search / ธเนศ เกตุทอง     2560.
 8.   การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 100 กิโลโวลต์ 7.5 กิโลโวลต์-แอมแปร์ = Design and construction for testing transformer 100 kV 7.5 kVA / ชัยณรงค์ ศรีสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]     2560.
 9.   การเปรียบเทียบการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายโดยใช้วงจรฮาล์ฟบริดจ์และฟูลบริดจ์อินเวอเตอร์แบบเรโซแนนซ์ = Comparison of wireless power transfer using half bridge and full bridge resonant inverter / ศิริรัช เชื้อพานิช     2559.
 10.   การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในท่อลมร้อน = Applications of fuzzy logic controller for hot air in tube temperature control / วีระพจน์ คงทัน     2559.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |