สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2020-11-15 12:15:44
DATE : 2020-10-02 15:00:26

แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักห้องสมุด ปีการศึกษา 2563

DATE : 2020-09-17 11:17:40
DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,826 ชื่อเรื่อง ] [ 22,174 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดไทย หน่วยที่ 7-15 = Thai mind / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2563.
 2.   เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดไทย หน่วยที่ 1-6 = Thai mind / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2563.
 3.   เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 9-15 = Thai arts and society / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2563.
 4.   เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 1-8 = Thai arts and society / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์     2563.
 5.   เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 8 - 15 = Thai history สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2563.
 6.   เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 1 - 7 = Thai history สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2563.
 7.   The complete guide to article writing : how to write successful articles for online and print markets / Naveed Saleh.     2013.
 8.   เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า = Tips for reading tests / เศรษฐวิทย์     2561.
 9.   หาเงินและทำตลาดบน YouTube เส้นทางสู่การเป็นยูทูบเบอร์ / กองบรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์ ... [และคนอื่นๆ]     2562.
 10.   โฮโมดีอุส : ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล     2562.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ชื่อเรื่อง ] [ 13 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN     2018.
 2.   Computational Methods with Applications in Bioinformatics Analysis / Jeffrey J P Tsai     2017.
 3.   One hundred years of general relativity : from genesis and empirical found ations to gravitational waves, comsmology and quantum gravity Volume 1 / Wei-Tou, Ni     2017.
 4.   The High luminosity large hadron collider : The new machine for illuminating the mysteries of universe / Oliver Bruning and Lucio Rossi     2015.
 5.   60 Year of cern experiments and discoveries / Herwig Schopper and Luigi Di Lella     2015.
 6.   ATLAS A 25-Year insider story of the LHC Experiment / The Atlas Collaboration     2019.
 7.   Critical materials underlying causes and sustainable mitigation strategies / S. Erik Offerman     2019.
 8.   The Anthropology of Childhood/ Lancy.     2004.
 9.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014
 10.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 855 ชื่อเรื่อง ] [ 897 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Charle's Angels นางฟ้าชาลี     c2020
 2.   Joker โจ๊กเกอร์     c2020
 3.   Abominable เอเวอเรสต์มนุษย์หิมะเพื่อนรัก     c2020
 4.   Zombieland : double tap     c2019
 5.   Playmobil : the movie     c2020
 6.   Paradise Hhlis สวรรค์ซ้อนรัก     c2019
 7.   Parasite ชนชั้นปรสิต     c2019
 8.   Once upon a time in hollywood กาลครั้งหนึ่งใน ฮอลลีวู้ด     c2019.
 9.   IT Chapter 2 โผล่จากนรก 2     c2019.
 10.   Us หลอน ลวง เรา     c2019.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,174 ชื่อเรื่อง ] [ 1,844 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ระบบบริหารจัดการพลังงาน = Energy Management system / อัฐพงษ์ พุทธานุวัติกุล นำโชค ทองเถื่อน และ ณภัทร ทิยายน     2562.
 2.   การจัดการพลังงานในอาคารด้วย IoT = IoT for building energy management / กุศล รัตนวรรณ พิษณุ วงษ์ศรีเพ็ง และสมเกียรติ์ ดาวงษ์     2562.
 3.   ระบบปลูกคะน้าฮ่องกงไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ = Automations chinese kala hydroponics system / ยุทธศิลป์ รักษาศรี...[และคนอื่นๆ]     2562.
 4.   ชุดควบคุมการทำงานสำหรับหลอดไฟฟ้าแบบแอลอีดี = LED Tube Controller / ธนพล ศิริมงคล     2559.
 5.   ชุดควบคุมการติดตามจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบชาร์จแบตเตอรี่จากแผงโซล่าเซลล์ = Control of maximum power point tracking for solar battery charger system / ภาคภูมิ จำปาหอม     2561.
 6.   เครื่องส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย = Wireless Power Transfer System / กันต์ปณต นราวิทยานุรักษ์ และสุรสิงห์ ศรีล้อม     2559.
 7.   การศึกษาตัวแปรที่ทำให้เม็ดมีด CBN สามารถกลึงเหล็กกล้า S45C ได้ความหยาบผิวน้อยกว่า Ra 0.4 = Study on factors which make CBN insert can turn S45c steel have surface roughness less Than RA 0.4 / พิระชัย สุวรรณระดา     2560.
 8.   ระบบรู้จำคำพูดสำหรับงานควบคุม = Speech recognition system for control work / วรวุฒิ แจ่มหล้า และ โสพล ด้วงสูงเนิน     2561.
 9.   การพัฒนาโต๊ะงาน X Y และ Z เพื่อรับคำสั่งรหัสเอ็นซีโค๊ดสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีเบา = The development of X Y and Z stage table with NC code for light CNC Milling / สมทรง สำเริง และ สุทธิพงษ์ ใจประทุม     2560.
 10.   การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : กรณีศึกษา บริษัทกราวน์ บิสซเนส จำกัด = Assessment of organization carbon footprint for reduction of greenhouse gas emission : case study of ground business company limited / น้ำทิพย์ เจ็กภู่     2560.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |