สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-04-08 14:33:42

ประกาศห้องสมุด เรื่อง การยกเว้นค่าปรับฯ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2560 และมีกำหนดคืนหนังสือในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 14 - 15 เมษายน 2561 ให้นำหนังสือมาคืนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 เมษายน 2561 โดยไม่ค่าปรับฯ ในระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2561

     * กรณีที่นักศึกษาคืนหนังสือหลังจาก วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ห้องสมุดจะยกเวันค่าปรับฯ และคิดค่าปรับฯ ดังนี้

       1. ยกเว้นค่าปรับฯ เฉพาะช่วงวันหยุดวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561

       2. ไม่ยกเว้นค่าปรับฯ ในช่วงวันที่ 17 - 20 เมษายน 2561

 

สำนักห้องสมุด

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2561

DATE : 2017-11-15 09:05:16

ประกาศห้องสมุด เรื่อง กำหนดทำบัตรสมาชิก และต่ออายุการใช้งานบัตรสมาชิกห้องสมุด
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

 

- ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้เรียบร้อย ซึ่งทางห้องสมุดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาระบบ กยศ./กรอ. ทางสำนักห้องสมุดได้ต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อผู้กู้เงินกองทุน กยศ./กรอ. จากกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

- การยืมหนังสือ นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรืแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ทันที

   หมายเหตุ  กรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการผ่่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หรือยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน  ห้องสมุดยังไม่สามารถให้สิทธิ์การยืมหนังสือได้

 

ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่นี่

 

DATE : 2018-02-22 11:14:54

New !  เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ขอเชิญชวนนักศึกษาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  โดยคัดเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ และจัดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวหนังสือบรรจงลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,486 ชื่อเรื่อง ] [ 21,602 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง = Powerplant engineering / สมเกียรติ บุญณสะ.     2553.
 2.   Energy science : principles, technologies, and impacts / John Andrews and Nick Jelley.     c2007.
 3.   Fluid machinery : application, selection, and design / Terry Wright, Philip M. Gerhart.     c2010.
 4.   Mechanics of machinery / Mahmoud A. Mostafa.     c2013.
 5.   Modeling and control of engineering systems / Clarence W. de Silva.     c2009.
 6.   Fundamentals of turbomachinery / by William W. Peng.     c2008.
 7.   The calculus of retirement income : financial models for pension annuities and life insurance / Moshe A. Milevsky.     c2006.
 8.   Fluid mechanics / Frank M. White.     c2016.
 9.   Mechanics of materials / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, John DeWolf and David Mazurek     2015.
 10.   Mechanical vibrations : theory and applications / S. Graham Kelly.     c2012.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 757 ชื่อเรื่อง ] [ 796 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   บันทึกคอนเสิร์ต Dee: Seefa The Lyrics of Love.     2555.
 2.   Flatliners ขอตายวูบเดียว     c2017.
 3.   My king ในหลวงของเรา เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก     2555
 4.   Train to Busan ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง     c2017.
 5.   Bushwick สู้ยึดเมือง     c2017.
 6.   King cobra คิงคอบบ้า เปลื้องผ้าให้ฉาวโลก     c2018.
 7.   Who gets the dog ฮู เกตส์ เดอะ ด็อก     c2018.
 8.   Mother มารดา     c2018.
 9.   An inconvenient sequel Truth to power     c2018.
 10.   Beyond skyline อสูรท้านรก     c2018.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,129 ชื่อเรื่อง ] [ 1,752 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การวัดและแสดงผลสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน = Measuring and disply coefficient of performance for split-type air conditioner / วรรณรักษ์ วรรณไชย และ อภิวัฒน์ ศรัสันงาม     2559.
 2.   สายอากาศเอฟหัวกลับแบบแอ็คทีฟสำหรับวีดิจิตอล = Active invert antenna for digital television / กฤษณะ สังข์ทอง และทศพร เมาะลาษี     2559.
 3.   การพัฒนาเครื่องกรองบริสุทธิ์น้ำมันพืชเป็นฉนวนไฟฟ้า = Development of vegetable oil Purifier for dielectric / กิตติพล หอมจันทร์...[และคนอื่นๆ]     2546.
 4.   การพัฒนาโปรแกรมควบคุมแขนกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = The Development of control system for internet-based Telerobotics / อดิเรก สินสอน และเจษฎา อาภาวิทยา     2544.
 5.   การสกัดกรดแลคติกผ่านเยื่อแผ่นเหลวแบบไออนิกที่พยุงด้วยเส้นใยกลาง = Extraction of lactic acid through a hollow fiber supported ionic liquid membrane / พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์ และ พัชริดา แปลงไร่     2559.
 6.   การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก = The Development pf program for designing pneumatic and hydraulic system / เหมราช รอดศรี และธรรพ์ณา อินนุพัฒน์     2546.
 7.   ค่าที่ดีที่สุดของตำแหน่งบนสุดและล่างสุดของภาพซิลูเอทที่ขาดหายไป = The top position and the bottom position optimization of the occluded silhouette images / พิชญาภา สวนสมจิตร์     2559.
 8.   เครื่องควบคุมการรดน้ำและให้ปุ๋ยต้นไม้ด้วยระบบ PLC = Automatic watering and fertilizing plants with PLC control / ชัยวุฒิ ธะนะสังข์ มาติล หร่ายมะณี และสุรชัย วิเชียรชาติ     2558.
 9.   การพัฒนาและสอบเทียบตัวเก็บประจุชนิดก๊าซ SF6 = Development and calibration of SF6 capacitors / ณรังสรรค์ อะร่าม ณัฐพงษ์ นิลกิจ และวิรัช พลหมั่น     2558.
 10.   ระบบควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกเห็ดอัตโนมัติ = Mushroom temperature control in green House system / ชัยวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง     2558.
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |