สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6310010
ชื่อย่อห้องสมุด KASET eng
Call Number DVD 6310010 2560
ชื่อเรื่อง
 • หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ Your name
 • Add Title
 • Your name
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี, 2560.
  บรรณลักษณ์ 1 วิดีโอดิสก์ (106 นาที) : ภาพ เสียง สี, ; 4 3/4 นิ้ว
  หมายเหตุ นำแสดงโดย: Etsuko Ichihara, Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
 • ภาพยนตร์การ์ตูน
 • ภาพยนตร์รัก
 • Responsibility
 • บริษัท เอ็ม วี ดี
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 27/12/62 299 บาท
 • หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ Your name
 • Your name
 • ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
 • ภาพยนตร์การ์ตูน
 • ภาพยนตร์รัก
 • บริษัท เอ็ม วี ดี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63729416  DVD 6310010 2560  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14538]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28