สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 531090
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ภาษา Thai
Call Number DVDE531090 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • ชาตรีเฉลิม ยุคล,
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ / กำกับภาพยนตร์โดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2552.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Responsibility
 • สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
 • Digital Access
 • แผ่นที่ 1
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร งปม. 2553 03/07/53 225 บาท
 • ชาตรีเฉลิม ยุคล,
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ / กำกับภาพยนตร์โดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
 • ภาพยนตร์ไทย
 • สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  32201035042914  DVD T531090 2552  ให้บริการ  ไม่ได้
   ติดต่อบรรณารักษ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [13074]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28