สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6310053
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ภาษา French, Thai
Call Number DVD 6310053 2019
ชื่อเรื่อง
 • City hunter ซิตี้ฮันเตอร์ สายลับคาสโนเวอร์
 • Add Title
 • ซิตี้ฮันเตอร์ สายลับคาสโนเวอร์
 • พิมพลักษณ์ [United States]: Lionsgate Presents, c2019.
  บรรณลักษณ์ 1 วิดีโอดิสก์ (87 นาที) : ภาพ เสียง สี, ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American
 • Action films
 • Responsibility
 • Lionsgate Presents
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 06/03/63 399 บาท
 • City hunter ซิตี้ฮันเตอร์ สายลับคาสโนเวอร์
 • ซิตี้ฮันเตอร์ สายลับคาสโนเวอร์
 • Motion pictures, American
 • Action films
 • Lionsgate Presents

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63101814  DVD 6310053 2019  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14571]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |