สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD6110036
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DVD 6110036 2017
ชื่อเรื่อง
 • Atomic blonde บลอนด์ สวยกระจุย
 • Add Title
 • บลอนด์ สวยกระจุย
 • พิมพลักษณ์ [United States] : Closed on Mondays Entertainment, c2017.
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (115 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.
 • Spy films.
 • Responsibility
 • Closed on Mondays Entertainment.
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2561 14/03/61 299 บาท
 • Atomic blonde บลอนด์ สวยกระจุย
 • บลอนด์ สวยกระจุย
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.
 • Spy films.
 • Closed on Mondays Entertainment.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61387494  DVD 6110036 2017  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14457]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |