สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDT591070
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha
Call Number DVD T591070 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • อุดม แต้พานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • เดี่ยวไมโครโฟน 11 Udom no.11 / อุดม แต้พานิช
 • Add Title
 • เดี่ยว 11.
 • Note Udom no.11.
 • Stand up comedy.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พอดีพานิช, 2558.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 2 แผ่น (200 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ทอล์คโชวส์
 • การพูด
 • นักพูด
 • การแสดง
 • Responsibility
 • พอดีพานิช
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 14/06/59 350 บาท
 • อุดม แต้พานิช
 • เดี่ยวไมโครโฟน 11 Udom no.11 / อุดม แต้พานิช
 • เดี่ยว 11.
 • Note Udom no.11.
 • Stand up comedy.
 • ทอล์คโชวส์
 • การพูด
 • นักพูด
 • การแสดง
 • พอดีพานิช

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59563612  DVD T591070 2558  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14298]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28