Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 12 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ันยืนอยู่ตรงไหนในใจเธอ / กอป่าน     2555.  1
 2.   ะ แ าว นักการเมืองไทย / ทีมข่าวการเมืองมติชน.     2549.  1
 3.   The September issue ันนี่แหละนางมารตัวแม่ / A&E Indie Films     c2010.  1
 4.   เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร / สนธิ ลิ้มทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์     2549.  1
 5.   ะ-เหลิม คนรักต้องอ่าน คนไม่รักยิ่งต้องอ่าน / อนุสรณ์ ศิริชาติ     2555.  1
 6.   Grammar ไม่น่าเบื่อ 2 บับ Advanced ขั้นเทพ / อภิญญา ธโนปจัย และกองบรรณาธิการ     2556.  1
 7.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวมและเรียบเรียง     2541.  1
 8.   ลากอาหารอ่านอย่างไรให้เป็น...เพื่อสุขภาพที่ดี / กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ     2550  1
 9.   บับร่างผลการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด / โครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)     2551  1
 10.   ลาดกิน ลาดใช้ ลาดช็อป : แนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เรื่องการบริโภค / สถาบันรามจิตติ     [255-]  1
 11.   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จข้าราชการ พ.ศ.2539 : บับถ่ายฟิล์มจากราชกิจจานุเบกษามาตรฐาน พร้อมคำอธิบาย และพระราชบัญยัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บับที่ 16) พ.ศ.2539 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล     2539.  1
 12.   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / [ผู้เรียบเรียง จินตนา ใบกาซูยี, วิยดา เทพหัตถี, สุจิตรา กลิ่นเกษร ; บรรณาธิการเนื้อหา จารุวรรณ สินธุโสภณ, เอิบบุญ สุทธิประภา]     2548.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |