สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 13 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Drawing by SolidWorks / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2548.  1
 2.   การออกแบบดิจิตอลวิศวกรรม / โดย วัฒนา แก้วดุก.     2546.  1
 3.   เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2548.  1
 4.   SolidWorks งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ / ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี.     2548.  1
 5.   คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 3 : Parametric solid modeling & assembly / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์     [2543].  1
 6.   สร้างงานวิศวกรรมด้วย 3DS Solidworks 2012 / ภูวนัย สงวนวรรณ และ วิทยา สงวนวรรณ     [2555?]  1
 7.   SolidWorks handbook : คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์ / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย.     2549.  1
 8.   คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์ SolidWorks 2009 handbook / โดย... ทวีศักดิ์ ศรีช่วย     2553.  1
 9.   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก = Behavior and design of steel structures / ทักษิณ เทพชาตรี และ อัครวัชร เล่นวารี     2555.  1
 10.   การออกแบบงาน 3 มิติทางด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Unigraphics NX 7.5 / เขียนโดย ปุณวุฒิ เสนาะดนตรี ... [และคนอื่นๆ]     2554.  1
 11.   การออกแบบการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก = Plastic injection mould design and making / ของ Klaus Schulz ; [แปล] โดย พสุ โลหารชุน ... [และคนอื่น ๆ]     2531.  1
 12.   วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้น เล่ม 1 / William F. Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาตรี หลักทอง, สุมาลี วงศ์จันทร์, ประสงค์ ศรีเจริญชัย.%31     2540.  2
 13.   วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้น เล่ม 1 / William F. Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาตรี หลักทอง, สุมาลี วงศ์จันทร์, ประสงค์ ศรีเจริญชัย.%31     2539.  2

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |