สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน Ebook008
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789811226168
เลขเรียกหนังสือ Ebook008
ชื่อผู้แต่ง
 • Ryabko, Boris
 • ชื่อเรื่อง
 • Cryptography In The Information Society / Boris Ryabko
 • พิมพลักษณ์ Singapore : World Scientific, 2021.
  บรรณลักษณ์ 1 online resource
  Electronic Location and Access
 • Click here to view
 • Ryabko, Boris
 • Cryptography In The Information Society / Boris Ryabko

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64941894  Ebook008  ให้บริการ  ได้
   Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [22]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |