สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน Ebook003
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789813148444
เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน QE 26.2 |b.I 2017
ชื่อผู้แต่ง
  • Ikelle, Luc Thomas
  • ชื่อเรื่อง
  • Introduction to Earth Sciences : A Physics Approach / Luc Thomas Ikelle
  • พิมพลักษณ์ Singapore : World Scientific, 2017.
    บรรณลักษณ์ 1 online resource
    Electronic Location and Access
  • Click here to view
  • Ikelle, Luc Thomas
  • Introduction to Earth Sciences : A Physics Approach / Luc Thomas Ikelle

  •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
     1. [ ขอจอง ]  64707436  Ebook003  ให้บริการ  ได้
     Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
    [17]

    http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |