สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789813276307 (ebook)
รหัสภาษา English
เลขเรียกหนังสือ Ebook002
ชื่อผู้แต่ง
 • JAIN, F
 • ชื่อเรื่อง
 • High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN
 • พิมพลักษณ์ Singapore : World Scientific, 2018.
  บรรณลักษณ์ 152 pages : digital, PDF file(s).
  Electronic Location and Access
 • click here to vie
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 16/07/63 3880 บาท
 • JAIN, F
 • High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63345092  Ebook002  ให้บริการ  ได้
   Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |