สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน DVD 561043
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DVD 561043
ชื่อเรื่อง
 • ประวัติศาสตร์โลก ชุดที่ 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Century Entertainment, 2547.
  บรรณลักษณ์ Videodisc 1 แผ่น (170 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • สารคดี
 • ที่มาของทรัพยากร งปม 25 ก.ค. 56 399 บาท
 • ประวัติศาสตร์โลก ชุดที่ 1
 • สารคดี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  556943276  DVD 561043  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [43]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28