สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDE591038
ชื่อย่อห้องสมุด KASET eng TH-BaPIT
ภาษา English / Thai
Call Number DVD E591038 2015
ชื่อเรื่อง
 • Tomorrowland ผจญแดนอนาคต
 • Add Title
 • ผจญแดนอนาคต
 • พิมพลักษณ์ [United States] : Disney, c2015.
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (106 min) : sd., col. ; 4 3/4 in.
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ต่างประเทศ
 • Action & Adventure
 • Science Fiction
 • Responsibility
 • Disney
 • Digital Access
 • Play
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 2/12/58 390 บาท
 • Tomorrowland ผจญแดนอนาคต
 • ผจญแดนอนาคต
 • ภาพยนตร์ต่างประเทศ
 • Action & Adventure
 • Science Fiction
 • Disney

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59503434  DVD E591038 2015  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14279]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28