สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDT591041
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
ภาษา ไทย
Call Number DVD T591041 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ธนกร พงษ์สุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน ภาพยนตร์โดย ธนกร พงษ์สุวรรณ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทรานฟอร์เมชั่นฟิล์ม, 2558
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (144 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Romance / Comedy
 • Responsibility
 • ทรานฟอร์เมชั่นฟิล์ม
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 2/12/58 179 บาท
 • ธนกร พงษ์สุวรรณ
 • ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน ภาพยนตร์โดย ธนกร พงษ์สุวรรณ
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Romance / Comedy
 • ทรานฟอร์เมชั่นฟิล์ม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  58325890  DVD T591041 2558  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14276]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |