สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDT591045
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
ภาษา ไทย
Call Number DVD T591045 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • เฉลิมชาตรี ยุคล, ม.ร.ว.
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีห่าอโยธยา ภาพยนตร์โดย ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (85 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Action & Adventure
 • Horror
 • Responsibility
 • สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
 • Digital Access
 • Play
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 2/12/58 239 บาท
 • เฉลิมชาตรี ยุคล, ม.ร.ว.
 • ผีห่าอโยธยา ภาพยนตร์โดย ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Action & Adventure
 • Horror
 • สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  58234705  DVD T591045 2558  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14274]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28