สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDT581073
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number DVD T581073 2557
ชื่อเรื่อง
 • บันทึกการแสดงสด Give me five concert rate a
 • Add Title
 • Give me five concert rate a.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2557.
  บรรณลักษณ์ วีดีโอดิสก์ 2 แผ่น (215 นาที) : เสียง., สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • คอนเสิร์ต
 • การแสดงดนตรี
 • Responsibility
 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2558 25/06/58 290 บาท
 • บันทึกการแสดงสด Give me five concert rate a
 • Give me five concert rate a.
 • คอนเสิร์ต
 • การแสดงดนตรี
 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  58583094  DVD T581073 2557  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14224]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28