สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD T551032
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ภาษา ไทย
Call Number DVD T551032 2554
ชื่อเรื่อง
 • ซามูไรอโยธยา / กับกับภาพยนตร์โดย นพพร วาทิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : MVD Company Limited, 2554.
  บรรณลักษณ์ ดีวีดี 1 แผ่น (101 นาที) : ภาพ เสียง สี, ; 4 3/4 นิ้ว.
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์ไทย
 • Digital Access
 • แผ่นที่ 1
 • แผ่นที่ 2
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้โครงการวารสารฯ 2555 14/08/55
 • ซามูไรอโยธยา / กับกับภาพยนตร์โดย นพพร วาทิน
 • ภาพยนตร์ไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555521838  DVD T551032 2554  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14046]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28