สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD E491025
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ภาษา Cantonese/Cantonese DTS/Mandarin/Thai Subtitles : English, Thai
Call Number DVD E491025 2004
ชื่อเรื่อง
 • กอหวู่ เฉือนคมโคตรเจ้าพ่อ Jaing Hu / แมงป่อง
 • Add Title
 • Jaing Hu
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แมงป่อง, 2547.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (84 นาที) : เสียง, สี; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์จีน
 • Responsibility
 • แมงป่อง
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร งปม. 2549 259 บาท
 • กอหวู่ เฉือนคมโคตรเจ้าพ่อ Jaing Hu / แมงป่อง
 • Jaing Hu
 • ภาพยนตร์จีน
 • แมงป่อง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201060007969  DVD E491025 2547  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [13194]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |