สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6310056
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ภาษา English, Thai
Call Number DVD 6310056 2018
ชื่อเรื่อง
 • Star wars : The last jedi สตาร์ วอร์ส : ปัจฉิมบทแห่งเจใด
 • Add Title
 • สตาร์ วอร์ส : ปัจฉิมบทแห่งเจใด
 • พิมพลักษณ์ [United States]: Warner Bros Pictures, c2018.
  บรรณลักษณ์ 1 วิดีโอดิสก์ (151 นาที) : ภาพ เสียง สี, ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American
 • Action films
 • Responsibility
 • Warner Bros Pictures
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 06/03/63 399 บาท
 • Star wars : The last jedi สตาร์ วอร์ส : ปัจฉิมบทแห่งเจใด
 • สตาร์ วอร์ส : ปัจฉิมบทแห่งเจใด
 • Motion pictures, American
 • Action films
 • Warner Bros Pictures

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63109052  DVD 6310056 2018  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14568]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |