สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6310037
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha
ภาษา Japanese, Thai
Call Number DVD 6310037 2019
ชื่อเรื่อง
 • I want to eat your pancreas เพราะหัวใจใกล้ตับอ่อน
 • Add Title
 • เพราะหัวใจใกล้ตับอ่อน
 • พิมพลักษณ์ [Japan] : Studio Voln, c2019.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (108 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, Japanese
 • Animated films -- Japan
 • Caricatures and cartoons -- Japan
 • Responsibility
 • Studio Voln
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 27/12/62 359 บาท
 • I want to eat your pancreas เพราะหัวใจใกล้ตับอ่อน
 • เพราะหัวใจใกล้ตับอ่อน
 • Motion pictures, Japanese
 • Animated films
 • Caricatures and cartoons
 • Studio Voln

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63905458  DVD 6310037 2019  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14565]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |