สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6220008
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DVD 6220008 2558
ชื่อเรื่อง
 • The one & only 10 years of Aof Pongsak concert
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2558.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 2 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • คอนเสิร์ต
 • การแสดงดนตรี
 • Responsibility
 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร บริจาค. 26/01/62 โดยคุณภาณุภักดิ
 • The one & only 10 years of Aof Pongsak concert
 • คอนเสิร์ต
 • การแสดงดนตรี
 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62943252  DVD 6220008 2558  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14524]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |