สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD6210010
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha
ภาษา Chainese / Thai
Call Number DVD 6210010 2018
ชื่อเรื่อง
 • A better tomorrow โหด เลว ดี 2018
 • Add Title
 • โหด เลว ดี 2018
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : , 2018.
  บรรณลักษณ์ วีดิโอดิสก์ 1 แผ่น (113 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว
  หัวเรื่อง
 • ภาพยนตร์เกาหลี
 • Responsibility
 • เจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2562 03/12/61 359 บาท
 • A better tomorrow โหด เลว ดี 2018
 • โหด เลว ดี 2018
 • ภาพยนตร์เกาหลี
 • เจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61347070  DVD 6210010 2018  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14499]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |