สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD6110034
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DVD 6110034 2018
ชื่อเรื่อง
 • what happened to monday 7 เป็น 7 ตาย
 • Add Title
 • 7 เป็น 7 ตาย
 • พิมพลักษณ์ [United States]: Snd andvendome pictures, c2018
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (119 min.) sd.,col. ; 4 3/4 in.
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2561 14/03/61 359 บาท
 • what happened to monday 7 เป็น 7 ตาย
 • 7 เป็น 7 ตาย
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61161636  DVD 6110034 2018  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14455]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |