สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVDE591082
ชื่อย่อห้องสมุด KASET eng TH-BaPIT
Call Number DVD E591082 2016
ชื่อเรื่อง
 • Sharktopus vs. Whalewolf ชาร์กโทปุส ปะทะ เวลวูล์ฟ สงครามอสูรใต้ทะเล
 • Add Title
 • ชาร์กโทปุส ปะทะ เวลวูล์ฟ สงครามอสูรใต้ทะเล
 • พิมพลักษณ์ [United States] : New Horizons Picture Corp., 2016.
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (87 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.
 • Digital Access
 • PLAY
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 23/08/59 250 บาท
 • Sharktopus vs. Whalewolf ชาร์กโทปุส ปะทะ เวลวูล์ฟ สงครามอสูรใต้ทะเล
 • ชาร์กโทปุส ปะทะ เวลวูล์ฟ สงครามอสูรใต้ทะเล
 • Motion pictures, American.
 • Action and adventure films.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59589070  DVD E591082 2016  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14331]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |