สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4620000240
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ช942ก 2545
ชื่อผู้แต่ง
 • ไชยา ศรียอด
 • ชื่อเรื่อง
 • การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้ใบโอดีเซล / ไชยา ศรียอด และณรงค์ บัวเผื่อน.
 • ครั้งที่พิมพ์ A Study on performanace Diesel Engine with using Biodiesel
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องยนต์ดีเซล
 • ใบโอดีเซล
 • ปริญญานิพนธ์
 • Diesel Engine
 • Biodiesel
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ณรงค์ บัวเผื่อน
 • วีนัส ทัดเนียม
 • อุทัย อี๋งเจริญ
 • เสกสรร ไชยจิตต์
 • กฤษณ์ จันทนะโกเมษกุล
 • ที่มาของทรัพยากร 29/ธ.ค./46
 • ไชยา ศรียอด
 • การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้ใบโอดีเซล / ไชยา ศรียอด และณรงค์ บัวเผื่อน.
 • เครื่องยนต์ดีเซล
 • ใบโอดีเซล
 • ปริญญานิพนธ์
 • Diesel Engine
 • Biodiesel
 • ณรงค์ บัวเผื่อน
 • วีนัส ทัดเนียม
 • อุทัย อี๋งเจริญ
 • เสกสรร ไชยจิตต์
 • กฤษณ์ จันทนะโกเมษกุล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4620000240  ปพ MEE ช942ก 2545  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [66]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |