สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000061,ฉ.1
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ณ339ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • ณัฐพงษ์ อินทรสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ / ณัฐพงษ์ อินทรสุข และ ภิญโญ คำยวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 94 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องปรับแรงดัน
 • ปริญญานิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ภิญโญ คำยวง
 • ไฉน บุญเพ็ชร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/06/37
 • ณัฐพงษ์ อินทรสุข
 • เครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ / ณัฐพงษ์ อินทรสุข และ ภิญโญ คำยวง
 • เครื่องปรับแรงดัน
 • ปริญญานิพนธ์
 • ภิญโญ คำยวง
 • ไฉน บุญเพ็ชร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000061  ปพ ELE ณ339ค 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [368]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |