สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 5120000033,ฉ.1 5120000034,ฉ.2 5120000035,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE .T768i 2008
ชื่อผู้แต่ง
 • Traithep Kliewthong
 • ชื่อเรื่อง
 • Integer DCT improvement using sensitivity of evaluation and optimum word length allocation / Traithep Kliewthong
 • พิมพลักษณ์ Bangkok : Electrical engineering Faculty Engineering Pathumwan Institute of Technology, 2008.
  บรรณลักษณ์ 1 v. : ill ; 29 cm. + 1 CD-ROM
  หัวเรื่อง
 • Sensitivity
 • Combination
 • Rotations Transforms
 • Integer DCT
 • Evaluation
 • Quantization
 • PSNR
 • AR(1) model
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Prasit Nangtin,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 4/12/52 โดยภาควิชาไฟฟ้า
 • Traithep Kliewthong
 • Integer DCT improvement using sensitivity of evaluation and optimum word length allocation / Traithep Kliewthong
 • Sensitivity
 • Combination
 • Rotations Transforms
 • Integer DCT
 • Evaluation
 • Quantization
 • PSNR
 • AR(1) model
 • Prasit Nangtin,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  5120000033  ปพ ELE .T768i 2008 c.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  5120000034  ปพ ELE .T768i 2008 c.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  5120000035  ปพ ELE .T768i 2008 c.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [989]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |