สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 0012
ชื่อผู้แต่ง
 • Satean Tunyasrirut1,
 • ชื่อเรื่อง
 • Position control of Linear Pneumatics Actuator by fuzzy logic controller / Satean Tunyasrirut and Santi Wangnipparnto
 • พิมพลักษณ์ Bangkok : Department of Instrumentation Engineering, Department of Electrical Engineering, Pathumwan Institute of Technology, n.d.
  หัวเรื่อง
 • Fuzzy logic control
 • Pneumatic control
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Santi Wangnipparnto
 • Satean Tunyasrirut1,
 • Position control of Linear Pneumatics Actuator by fuzzy logic controller / Satean Tunyasrirut and Santi Wangnipparnto
 • Fuzzy logic control
 • Pneumatic control
 • Santi Wangnipparnto

 • [970]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |