สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 0001
ชื่อผู้แต่ง
 • Apiradee Yodtean
 • ชื่อเรื่อง
 • Hybrid algorithm for bisection circuit partitioning / Apiradee Yodtean and Peerasak Chantngarm.
 • พิมพลักษณ์ Bangkok : National Electronics and Computer Technology Center Department of electronics and telecommunication Engineering Pathumwan Institute of Technology, c2004.
  บรรณลักษณ์ 4 p. : ill.
  หัวเรื่อง
 • Hybrid algorithm
 • Bisection circuit partitioning
 • Partitioning
 • Apiradee Yodtean
 • Hybrid algorithm for bisection circuit partitioning / Apiradee Yodtean and Peerasak Chantngarm.
 • Hybrid algorithm
 • Bisection circuit partitioning
 • Partitioning

 • [959]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |