สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4220000036
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วิจัย อ686พ 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • อำนาจ มีลาภ
 • ชื่อเรื่อง
 • พฤติกรรมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร / อำนาจ มีลาภ, อภิชาต ตั้งพรชูพงศ์ และเฉลิมพล ดวงรัตน์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2542.
  บรรณลักษณ์ 45 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อภิชาต ตั้งพรชูพงศ์
 • เฉลิมพล ดวงรัตน์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/08/42
 • อำนาจ มีลาภ
 • พฤติกรรมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร / อำนาจ มีลาภ, อภิชาต ตั้งพรชูพงศ์ และเฉลิมพล ดวงรัตน์
 • การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
 • อภิชาต ตั้งพรชูพงศ์
 • เฉลิมพล ดวงรัตน์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4220000036  วิจัย อ686พ 2542  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [92]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |