สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000088
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE น146ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • นงเยาว์ พิมพ์บูรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • โคมไฟแสงอาทิตย์ (Solar lamp) / นงเยาว์ พิมพ์บูรณ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 41 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • โคมไฟแสงอาทิตย์
 • โคมไฟ -- การวิจัย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ประพจน์ จิระสกุลพร
 • ศุภพงศ์ ปิ่นเวหา
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/06/37
 • นงเยาว์ พิมพ์บูรณ์
 • โคมไฟแสงอาทิตย์ (Solar lamp) / นงเยาว์ พิมพ์บูรณ์
 • โคมไฟแสงอาทิตย์
 • โคมไฟ -- การวิจัย
 • ประพจน์ จิระสกุลพร
 • ศุภพงศ์ ปิ่นเวหา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000088  ปพ ELE น146ค 2537  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [87]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |