สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3520000018
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ถ331ห 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • ถาวร บางโม
 • ชื่อเรื่อง
 • เหล็กหล่อ / ถาวร บางโม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2535.
  บรรณลักษณ์ 129 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เหล็กหล่อ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 18/10/50
 • ถาวร บางโม
 • เหล็กหล่อ / ถาวร บางโม
 • เหล็กหล่อ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3520000018  ปพ IEN ถ331ห 2535  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [841]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |