สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4320000137
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ก454 2543
ชื่อเรื่อง
 • การทดสอบงานเชื่อม / ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง...[และคนอื่นๆ]
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาคครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2543.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การทดสอบ
 • งานเชื่อม
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 18/10/50
 • การทดสอบงานเชื่อม / ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง...[และคนอื่นๆ]
 • การทดสอบ
 • งานเชื่อม
 • ธีรศักดิ์ ศรีไตรเรือง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4320000137  ปพ IEN ก454 2543  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [817]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |