สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000044
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ธ654ก 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การสร้างชุดประลอง BASIC OP-AMP ระดับ ปวส / ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2535.
  บรรณลักษณ์ 30 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การสร้างชุดประลอง
 • Basic op-amp
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศิลป์ไชย วุฒนานุสรณ์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 16/06/43
 • ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
 • การสร้างชุดประลอง BASIC OP-AMP ระดับ ปวส / ธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
 • การสร้างชุดประลอง
 • Basic op-amp
 • ศิลป์ไชย วุฒนานุสรณ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000044  ปพ ELE ธ654ก 2535  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [81]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |