สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000005
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE จ374ช 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • จำเริญ ศรีวะโสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง/ จำเริญ ศรีวะโสภา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2536
  บรรณลักษณ์ 63 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง ; 29 ซม
  หัวเรื่อง
 • วงจรไฟฟ้า
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 1/02/36
 • จำเริญ ศรีวะโสภา
 • ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง/ จำเริญ ศรีวะโสภา
 • วงจรไฟฟ้า

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000005  ปพ ELE จ374ช 2536  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [650]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |