สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000127,ฉ1 3820000128,ฉ2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ค758 2538
ชื่อเรื่อง
 • เครื่องรีดยางแบบกึ่งอัตโนมัติ / สำราญ วังบุญคง...และคนอื่น ๆ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สาขาวิชาเอกเทคนิคช่างยนต์.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2538
  บรรณลักษณ์ 71 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง ; 29 ซม
  หัวเรื่อง
 • ยาง -- เครื่องรีด
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สำราญ วังบุญคง
 • สมนึก แสงแก้ววัฒนา,
 • ประกอบ วิเศษสุทธิชัย,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 3/06/38
 • เครื่องรีดยางแบบกึ่งอัตโนมัติ / สำราญ วังบุญคง...และคนอื่น ๆ.
 • ยาง -- เครื่องรีด
 • สำราญ วังบุญคง
 • สมนึก แสงแก้ววัฒนา,
 • ประกอบ วิเศษสุทธิชัย,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000128  ปพ MEE ค758 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2.  3820000127  ปพ MEE ค758 2538 ฉ.1  ให้บริการ  
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [642]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |