สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000029,ฉ.1 3820000030,ฉ.2 3820000031,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ส239ค 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • สมชาย
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องวัดกำลังงานไฟฟ้า / สมชาย แสงอรุณ และตรีบูรณ์ นวลทอง.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2538.
  บรรณลักษณ์ 40 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การวัดกำลังไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า -- การวัดกำลังไฟฟ้า
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ตรีบูรณ์ นวลทอง.
 • สุเทพ สุขวาณิชย์,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 23/02/38
 • สมชาย
 • เครื่องวัดกำลังงานไฟฟ้า / สมชาย แสงอรุณ และตรีบูรณ์ นวลทอง.
 • การวัดกำลังไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า -- การวัดกำลังไฟฟ้า
 • ตรีบูรณ์ นวลทอง.
 • สุเทพ สุขวาณิชย์,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000029  ปพ ELE ส239ค 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3820000030  ปพ ELE ส239ค 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  3820000031  ปพ ELE ส239ค 2538 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [638]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |