สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000062,ฉ.1 3820000061,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ฉ613ช 2538
ชื่อเรื่อง
 • ชุดทดลองอะนาลอกและดิจิตแล / ฉัตรชัย พจน์ชัยวงดี...[และคนอื่นๆ]
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2538.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อะนาลอก
 • ดิจิตอล
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ฉัตรชัย พจน์ชัยวงดี
 • ประพจน์ จิระสกุลพร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 23/02/38
 • ชุดทดลองอะนาลอกและดิจิตแล / ฉัตรชัย พจน์ชัยวงดี...[และคนอื่นๆ]
 • อะนาลอก
 • ดิจิตอล
 • ฉัตรชัย พจน์ชัยวงดี
 • ประพจน์ จิระสกุลพร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000062  ปพ ELE ฉ613ช 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3820000061  ปพ ELE ฉ613ช 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [622]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |