สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000106,ฉ.1 3820000107,ฉ.2 3820000108,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ค753 2538
ชื่อเรื่อง
 • เครื่องทดสอบแรงดึงยาง = Tensile test / ชูพงษ์ สุขเกษม...[และคนอื่นๆ]
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2538.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องทดสอบแรงดึงยาง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ชูพงษ์ สุขเกษม
 • มนัส ศรีวงศ์,
 • เชาวรัตน์ โสมะลาด,
 • วิไลพร สุวัฒนพันธุ์กุล,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 03/11/38
 • เครื่องทดสอบแรงดึงยาง = Tensile test / ชูพงษ์ สุขเกษม...[และคนอื่นๆ]
 • เครื่องทดสอบแรงดึงยาง
 • ชูพงษ์ สุขเกษม
 • มนัส ศรีวงศ์,
 • เชาวรัตน์ โสมะลาด,
 • วิไลพร สุวัฒนพันธุ์กุล,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000106  ปพ MEE ค753 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3820000107  ปพ MEE ค753 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  3820000108  ปพ MEE ค753 2538 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [609]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |