สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3920000047,ฉ.1 3920000049,ฉ.2 3920000048,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ป365ช 2539
ชื่อผู้แต่ง
 • ประยูร สุรินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดสื่อการสอน Universal tensile / ประยูร สุรินทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเชื่อมและประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2539.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • Universal tensile
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมยศ แย้มเผื่อน,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,
 • สุเนตร มูลทา,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 29/06/39
 • ประยูร สุรินทร์
 • ชุดสื่อการสอน Universal tensile / ประยูร สุรินทร์
 • Universal tensile
 • สมยศ แย้มเผื่อน,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,
 • สุเนตร มูลทา,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3920000047  ปพ IEN ป365ช 2539 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3920000049  ปพ IEN ป365ช 2539 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  3920000048  ปพ IEN ป365ช 2539 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [586]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |