สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 5020000013
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วิจัย ว212บ 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • วรเทพ อินทุสมิต
 • ชื่อเรื่อง
 • บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการดำรงชีวิตของ "ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร" / วรเทพ อินทุสมิต และศักดิ์ดา เปรมเจริญ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2541.
  บรรณลักษณ์ 37 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • งานวิจัย
 • บทบาทหนังสือพิมพ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศักดา เปรมเจริญ
 • ศุภพงษ์ เปรมเจริญ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/3/50
 • วรเทพ อินทุสมิต
 • บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการดำรงชีวิตของ "ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร" / วรเทพ อินทุสมิต และศักดิ์ดา เปรมเจริญ
 • งานวิจัย
 • บทบาทหนังสือพิมพ์
 • ศักดา เปรมเจริญ
 • ศุภพงษ์ เปรมเจริญ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  5020000013  วิจัย ว212บ 2541  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [57]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |