สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000073,ฉ.1 3720000074,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ฉ233ค 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • ฉัตรทอง ใสแสง
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องย่างไส้กรอก / ฉัตรทอง ใสแสง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเชื่อมและประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องย่างไส้กรอก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พิสุทธิ์ งามขำ
 • เสนีย์ ผาสุข,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/06/37
 • ฉัตรทอง ใสแสง
 • เครื่องย่างไส้กรอก / ฉัตรทอง ใสแสง
 • เครื่องย่างไส้กรอก
 • พิสุทธิ์ งามขำ
 • เสนีย์ ผาสุข,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000073  ปพ IEN ฉ233ค 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000074  ปพ IEN ฉ233ค 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [531]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |