สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4020000033,ฉ.1 4020000034,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ร316ค 2540
ชื่อผู้แต่ง
 • รังสิต พรหมรักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องสูบน้ำแรงเฉื่อย / รังสิต พรหมรักษ์.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2540.
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • น้ำแรงเฉื่อย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • หัทยา รุจิระมานนท์,
 • ขวัญชัย ชัยวรวิทย์กุล,
 • เกียรติชัย อ่ำครองธรรม,
 • ที่มาของทรัพยากร 16/06/40
 • รังสิต พรหมรักษ์
 • เครื่องสูบน้ำแรงเฉื่อย / รังสิต พรหมรักษ์.
 • น้ำแรงเฉื่อย
 • หัทยา รุจิระมานนท์,
 • ขวัญชัย ชัยวรวิทย์กุล,
 • เกียรติชัย อ่ำครองธรรม,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4020000034  ปพ IEN ร316ค 2540 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4020000033  ปพ IEN ร316ค 2540 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [509]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |