สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4020000013,ฉ.1 4020000014,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ค753 2540
ชื่อเรื่อง
 • เครื่องเจียรนัยเพชรพลอย / ประเทือง นาคเผือก และคนอื่น ๆ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเครื่องมือกล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2540.
  บรรณลักษณ์ 150 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เพชรพลอย -- เครื่องเจียรนัย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ประเทือง นาคเผือก
 • จรัญ เทพรักษ์
 • ไพศาล สุขสำราญ,
 • หัทยา รุจิระมานนท์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 16/06/40
 • เครื่องเจียรนัยเพชรพลอย / ประเทือง นาคเผือก และคนอื่น ๆ.
 • เพชรพลอย -- เครื่องเจียรนัย
 • ประเทือง นาคเผือก
 • จรัญ เทพรักษ์
 • ไพศาล สุขสำราญ,
 • หัทยา รุจิระมานนท์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4020000013  ปพ IEN ค753 2540 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4020000014  ปพ IEN ค753 2540 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [507]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |