สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000145,ฉ.1 3720000146,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ว424ท 2537
ชื่อผู้แต่ง
  • วันจักร จันทร์สว่าง
  • ชื่อเรื่อง
  • แท่นโปรเดี่ยมไฮเทค/ วันจักร จันทร์สว่าง
  • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537
    บรรณลักษณ์ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
    หัวเรื่อง
  • โปรเดี่ยมไฮเทค
  • ผู้แต่งเพิ่ม
  • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
  • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/06/2537
  • วันจักร จันทร์สว่าง
  • แท่นโปรเดี่ยมไฮเทค/ วันจักร จันทร์สว่าง
  • โปรเดี่ยมไฮเทค
  • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

  •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
     1. [ ขอจอง ]  3720000145  ปพ MEE ว424ท 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
     ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
     2. [ ขอจอง ]  3720000146  ปพ MEE ว424ท 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
     ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
    [449]

    http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |