สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4320000111
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ด138ค 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • คฑาวุธ อครรษร
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องย่อยกระดาษ / คฑาวุธ อครรษร และคนอื่น ๆ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาเชื่อมและประสาน. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2543.
  บรรณลักษณ์ 92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • กระดาษ.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • คฑาวุธ อครรษร
 • ชัชวาลย์ เหลืองอ่อน
 • ศตวรรษ บุญนิ่ม
 • พงษ์ศักดิ์ แสงพันตา
 • ประยูร สุรินทร์,
 • ชนินทร์ นุ่มศิริ,
 • ที่มาของทรัพยากร 10/04/43
 • คฑาวุธ อครรษร
 • เครื่องย่อยกระดาษ / คฑาวุธ อครรษร และคนอื่น ๆ.
 • กระดาษ.
 • คฑาวุธ อครรษร
 • ชัชวาลย์ เหลืองอ่อน
 • ศตวรรษ บุญนิ่ม
 • พงษ์ศักดิ์ แสงพันตา
 • ประยูร สุรินทร์,
 • ชนินทร์ นุ่มศิริ,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4320000111  ปพ IEN ด138ค 2543  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [434]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |