สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000035
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN ส854ช 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • สุรศักดิ์ เทียบรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดทดลองเรื่องลูกเบี้ยวและตัวตาม / สุรศักดิ์ เทียบรัตน์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2536.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ลูกเบี้ยว
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมนึก แสงแก้ววัฒนา,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 12/02/36
 • สุรศักดิ์ เทียบรัตน์
 • ชุดทดลองเรื่องลูกเบี้ยวและตัวตาม / สุรศักดิ์ เทียบรัตน์
 • ลูกเบี้ยว
 • สมนึก แสงแก้ววัฒนา,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000035  ปพ IEN ส854ช 2536  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [393]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |