สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3620000021
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ETE จ538ช 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • จิรายุทธ แก้วอาสา
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดแสดงผลดิจิตอลโดยใช้มัลติเพลกซ์ / จิรายุทธ แก้วอาสา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2536.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ชุดแสดงผลดิจิตอล
 • มัลติเพลกซ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อุทัย มั่นวงศ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 01/02/036
 • จิรายุทธ แก้วอาสา
 • ชุดแสดงผลดิจิตอลโดยใช้มัลติเพลกซ์ / จิรายุทธ แก้วอาสา
 • ชุดแสดงผลดิจิตอล
 • มัลติเพลกซ์
 • อุทัย มั่นวงศ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3620000021  ปพ ETE จ538ช 2536  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [382]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |